Δήλωση Συμμετοχής

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019. Πληροφορίες στο τηλ. 22800874 (Αννίτα Επαμεινώνδα), ή στο τηλ. 22800656 (Μαρίλια Περικλέους).

Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία που καταχωρούνται θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με την εκδήλωση με θέμα: "Βρες το Ταλέντο σου".

(*) Υποχρεωτικά Πεδία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παρακαλώ επιλέξτε σχολείο

Παρακαλώ συμπληρώστε ορθά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου σας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Παρακαλώ δώστε τον αριθμό μαθητών

Παρακαλώ δώστε τον αριθμό συνοδών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Παρακαλώ συμπληρώστε το όνομα και το επώνυμό του/της συντονιστή/συντονίστριας

Παρακαλώ συμπληρώστε τον τίτλο του/της συντονιστή/συντονίστριας

Παρακαλώ συμπληρώστε το τηλέφωνο του/της συντονιστή/συντονίστριας

Παρακαλώ συμπληρώστε ορθά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συντονιστή/συντονίστριας σας

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι δεν είστε ρομπότ.