4ο Συνέδριο EPALE Κύπρου: «Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων: Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων και η Επαγγελματική του Ανάπτυξη».

Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Αίθουσα Ελιά, 16 Νοεμβρίου 2018

Η ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στο συνέδριο έχει λήξει.